Послуги

Інтелектуальна власність

Ми надаємо комплексні юридичні послуги виробникам аудіовізуальних творів, супроводжуємо процес виробництва фільмів, телепрограм, реклами, комп’ютерних ігор та програм, мобільних додатків, стартапів, обслуговуємо театри, концертні агентства тощо. Послуги включають у себе повне юридичне супроводження проекту або компанії, в тому числі: консультації, документальне оформлення, реєстрацію авторських та суміжних прав, торгових марок, очищення прав, захист ідей, форматів, ноу-хау, конфіденційної інформації, управління майновими правами, захист прав інтелектуальної власності, отримання прокатних посвідчень, захист прав журналістів, оформлення документів для отримання державно фінансової підтримки на розробку, створення або розповсюдження кінопроектів, супроводження кінопроектів, що одержали державну підтримку.

Дивитися ціни

Компанія “Ліфер та партнери” надає послуги творцям об’єктів права інтелектуальної власності, що можуть включати у себе: консультації, документальне оформлення процесу створення, використання та розповсюдження результатів інтелектуальної діяльності, реєстрацію авторських та суміжних прав, торгових марок, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, захист ідей, форматів, ноу-хау, конфіденційної інформації, управління майновими правами, захист прав інтелектуальної власності та інші послуги.

Дивитися ціни

Ми реєструємо будь-які об’єкти авторського права, в тому числі: літературні та інші письмові твори, усні твори, комп’ютерні програми, музичні та драматичні твори, аудіовізуальні твори (фільми, рекламні ролики, оригінальні відео), твори образотворчого мистецтва, твори архітектури, збірники творів, бази даних, похідні твори, твори ужиткового мистецтва, ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, сценічні обробки творів, фотографічні твори, переклади, інші твори.

Дивитися ціни

Компанія “Ліфер та партнери” надає послуги з реєстрації об’єктів суміжних прав, а саме:

 • виконання літературних, драматичних музичних, музично-драматичних, хореографічних, фольклорних та інших творів;
 • фонограм, відеограм;
 • передач (програм) організацій мовлення.

Дивитися ціни

Надаємо послуги з комплексної реєстрації знаків на товари та послуги будь-яких видів. Вартість послуг залежіть від суб’єкта, виду реєстрації (місцева, міжнародна), виду позначення, наявності кольорів, кількості класів товарів та послуг за МКТП, для яких заявляється знак і т.ін.

Дивитися ціни

Ми запропонуємо дієві системи захисту оригінальних ідей, форматів, ноу-хау, допоможемо здійснити їх документальне оформлення та реєстрацію майнових прав

Дивитися ціни

Компанія “Ліфер та партнери” здійснює реєстрацію винаходів, корисних моделей, промислових зразків. Вартість послуг залежіть від виду об’єкта інтелектуальної власності, заявника (резидент чи нерезидент), виду реєстрації (місцева, міжнародна) та інших особливостей об’єкта, що реєструється.

Дивитися ціни

Ми допоможемо отримати (очистити) права на музичні, аудіовізуальні, фотографічні та інші об’єкти авторських та суміжних прав з метою їх використання будь-яким способом, в тому числі: для включення в інші твори та використання у складі нових творів; переробки, адаптації, аранжування та використання у переробленому вигляді; використання музичних та аудіовізуальних творів у ресторанах, магазинах, розважальних центрах, під час проведення заходів тощо.

Дивитися ціни

Компанія “Ліфер та партнери” надає консультації щодо вільного використання об’єктів права інтелектуальної власності та допомагає здійснити таке використання без порушення прав та законних інтересів правовласників.

Дивитися ціни

Ми здійснюємо договірне супроводження процесу створення будь-яких об’єктів права інтелектуальної власності, розпорядження майновими правами (використання будь-яким способом, передачі або відчуження прав третім особам).

Дивитися ціни

Допомагаємо творцям реалізовувати свої законні права на отримання справедливої винагороди за використання результатів інтелектуальної діяльності, представляє їх інтереси, пропонує надійні організації колективного управління, укладає з ними угоди, здійснює захист прав та законних інтересів власників авторських та суміжних прав.

Дивитися ціни

Компанія “Ліфер та партнери” надає консультації з бухгалтерського обліку та оцінки прав інтелектуальної власності.

Дивитися ціни

Ми здійснюємо захист власників прав на об’єкти права інтелектуальної власності, що може включати як захист порушених прав та інтересів, так і попередження таких порушень будь-якими законними способами.

Дивитися ціни

Кіновиробництво

Надаємо комплексні юридичні послуги продакшн-студіям, продюсерам, сценаристам, режисерам. Супроводжуємо процеси створення, використання та розповсюдження фільмів, реклами, інших аудіовізуальних творів. Готуємо документи для отримання державної фінансової підтримки кінопроектів, обслуговуємо проекти, що отримали державне фінансування.

Дивитися ціни

IT-проекти, стартапи

Компанія «Ліфер та Партнери» надає комплексні юридичні послуги особам, що створюють IT-проекти, Стартапи та професійний контент для мережі Інтернет. Ви можете замовити юридичне супроводження окремого проекту або діяльності компанії в цілому. Для виробників Стартапів діє система знижок.

Дивитися ціни

Театральна та концертна діяльність

Надаємо комплексні послуги театрам, концертним агентствам, продюсерам, артистам та митцям. Здійснюємо обслуговування  гастрольної діяльності, окремих розважальних проектів,  підприємницької діяльності осіб у сфері театральної та концертної діяльності.

Дивитися ціни

Телебачення

Компанія «Ліфер та Партнери» надає комплексні юридичні послуги телеканалам, продакшн-студіям, рекламним агентствам, спонсорам. Супроводжуємо процеси створення, закупівлі, використання та розповсюдження програмного продукту, реклами, отримуємо прокатні посвідчення, представляємо інтереси телеканалів під час здійснення перевірок суб’єктами владних повноважень тощо.

Дивитися ціни

Захист майнових та немайнових прав

Ми здійснюємо захист честі, гідності, ділової репутації, конфіденційної інформації, захист від недобросовісної конкуренції, допомагаємо отримати відшкодування майнової та моральної шкоди.

Дивитися ціни

Корпоративне та банківське право

Компанія “Ліфер та партнери” надає послуги з:

 • реєстрації товариств, установ, організацій в Україні та за її межами;
 • перереєстрації, злиття та поглинання;
 • ліквідації підприємств;
 • відкриття банківських рахунків в Україні та за її межами.

Дивитися ціни

Державні закупівлі

Компанія “Ліфер та партнери” надає послуги з юридичного супроводження державних закупівель в будь-якій галузі, в тому числі здійснює підготовку тендерної документації для участі в публічних закупівлях, оскарження рішень в Антимонопольний комітет України.
Зокрема надаємо юридичну допомогу в отриманні державної фінансової підтримки на створення кіновиробництва та телевізійних програм й здійснюємо комплексне супроводження проектів, що отримали державну фінансову підтримку.
Здійснюємо супроводження електронних торгів з питань купівлі активів (права вимоги, нерухомого майна) банків, що ліквідуються, купівлі державного або комунального майна, відчуження об`єктів малої приватизації.

Дивитися ціни

Оподаткування

Компанія “Ліфер та партнери” надає консультації з питань оподаткування юридичних та фізичних осіб, правочинів, оптимізації оподаткування, оподаткування міжнародних операцій.

Дивитися ціни

Енергетика та природні ресурси

Консультуємо щодо всіх аспектів нафтовидобувної, газовидобувної та електроенергетичної промисловості, здійснюємо юридичне супроводження операцій з енергетичними активами, розвідки та розробки родовищ корисних копалин, використання природних ресурсів.

Дивитися ціни

Нерухомість та будівництво

Надаємо консультації та послуги з комплексного обслуговування купівлі-продажу, оренди (в т.ч. державного та комунального майна), дарування нерухомості, легалізації самочинного будівництва, безкоштовного отримання земельної ділянки.

Дивитися ціни

Ліцензування

Отримуємо дозволи (ліцензії) на ведення господарської діяльності.

Дивитися ціни

Праця та зайнятість

Компанія “Ліфер та партнери” надає консультації щодо всіх аспектів трудового права, здійснює проведення переговорів щодо укладання трудових та колективних договорів, супроводжує процес звільнення та скорочення персоналу, вирішення трудових спорів, захищає права роботодавців та працівників, допомагає в отриманні пільг та компенсацій, в т.ч. виплат внаслідок травм на виробництві, отриманні справедливого пенсійного забезпечення.

Дивитися ціни

Сімейне право

 •  

Допомагаємо у реалізації прав та вирішенні спорів, що стосуються сімейних відносин, зокрема:

 • розробляємо шлюбні договори;
 • супроводжуємо процес розірвання шлюбу, поділу спільної сумісної власності подружжя;
 • надаємо консультації та супроводжуємо процес усиновлення;
 • надаємо допомогу у визначені походження дитини;
 • допомагаємо у позбавленні та відновленні батьківських прав; отриманні опіки та піклування над дітьми;
 • надаємо юридичну допомогу особам, що постраждали від сімейного насильства;
 • здійснюємо захист прав подружжя, дітей та батьків.

Дивитися ціни

Спадкування

Надаємо консультації та допомагаємо у реалізації прав на спадкування за заповітом, за законом, здійснення права на спадкування, оформлення права на спадщину, вирішення спадкових спорів.

Дивитися ціни

Послуги нерезидентам

 • реєстрація, зміна, поглинання, ліквідація підприємств з іноземними інвестиціями;
 • захист іноземних інвестицій;
  перевірка благонадійності партнерів в Україні;
 • супроводження господарської діяльності нерезидентів в Україні;
  представництво участі іноземців на загальних зборах підприємств в Україні;
 • представництво інтересів іноземного підприємства в Україні;
 • отримання посвідки на тимчасове або постійне проживання;
 • отримання громадянства України;
 • продовження строку перебування в Україні;
 • отримання ідентифікаційного номеру для сплати податків в Україні;
 • інвестування в український бізнес;
 • відкриття постійного представництва іноземної компанії в Україні;
 • купівля, дарування, оподаткування об’єктів нерухомості в Україні;
 • укладання шлюбу з громадянами України, шлюбний договір;
 • сімейні спори, розірвання шлюбу;
  аліменти;
 • поділ майна подружжя;усиновлення.

Дивитися ціни

Послуги приватним підприємцям

 • реєстрація приватного підприємця,
 • внесення змін до реєстраційних документів;
 • юридичне та бухгалтерське супроводження підприємницької діяльності.

Дивитися ціни

Вирішення спорів

Представляємо інтереси юридичних та фізичних осіб під час вирішення цивільних, господарських, трудових, сімейних, земельних та інших спорів, зокрема супроводжуємо: досудове врегулювання спорів та вирішення спорів у судовому порядку. Здійснюємо представництво інтересів у третейських та міжнародних комерційних арбітражних судах, Європейському суді з прав людини.

Дивитися ціни

Замовити послугу